APOS

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O nama

O nama

El. pošta Štampa PDF

GlasPotrosacaSrbijeAsocijacija potrošača Srbije (APOS) je osnovana 2003. godine. Naša delatnost je informisanje, savetovanje potrošača, kao i zastupanje prava i interesa potrošača, nezavisno od državnih organa, a u skladu sa evropskim standardima.

About us
Association of Consumers of Serbia is independent, non-governmental organization constituted in 2003. Our mission is to promote the rights and advocate interests of consumers independently from government bodies and other non-consumer interests including industrial, trade, political and Union's interests. Members of APOS are: individuals (persons) and legal entities (organizations of consumers). Since 2008 APOS is affi liate member of Consumers International.

 Misija i ciljevi

El. pošta Štampa PDF

Misija&CiljeviPromovisanje i zastupanje prava potrošača i nezavisna kontrola tržišta u skladu sa evropskim standardima.

Usklađivanje domaćih propisa sa evropskim direktivama, standardima i dobrom praksomIzgradnja institucionalnih i administrativnih kapaciteta neophodnih za delotvornu zaštitu potrošača na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou.

Pravovremeno i tačno informisanje potrošača bez reklamnih poruka

Poboljšanje efikasnosti potrošačkog rada kroz stalnu edukaciju i osposobljavanju da se u praksi štite interesi potrošača

Mission and Goals:

Promoting and advocating consumers interests and rights, irrespective of state authorities and others non-consuming interests including idustrial, trading, political and syndical, according to European standards

Harmonizing national regulations with european regulations

Building institutional and administrational capacities necessary for efficient consumer protection on local, provincial, republic and federal level.

Timely and correct consumer's informing

Improving effi ciency of consumers' engagement, by the means of constant education and qualifi cation in the fi eld of protection of consumers' interests in practice

organi APOS-a

El. pošta Štampa PDF

Skupština

Skupštinu čine svi punopravni članovi. Skupština zaseda po potrebi. Svake četiri godine se održava Izborna skupština. Upravni odbor podnosi Izveštaj o radu, vrši se izbor Upravnog i Nadzornog odbora i utvrđuju zadaci. Predsednik skupštine je Zoran Andrejić. Potpredsednik Skupštine Dušan Vlajković Mitrovanov.

Upravni odbor

Rukovodi radom APOS-a između dve Skupštine i donosi odluke u cilju ostvarivanja utvrđenog programa. Članovi UO su Edina Popov, Borislava Dejanović, Dragana Simić Antonijević, Dragana Stojković, Olgica Lukač, Miodrag Nikolić i Bogdan Popović. Predsednik UO je Edina Popov. Zamenik predsednika je Bogdan Popović.

Nadzorni odbor

Kontroliše ispravnost materijalnog i finansijskog poslovanja APOS-a . Predsednik nadzornog odbora je Milorad Cvetinović

Akti APOS-a

El. pošta Štampa PDF

STATUT
Usvojen na Skupštini APOS-a 11.decembra.2010.godine

ETIČKI KODEKS
Usvojen na Skupštini APOS-a 18. decembra 2004. godine. Pravila Etičkog kodeksa su obavezujuća za sve članove.

CODE OF ETHICS 

 

You are here: O nama