APOS

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

O nama

O nama

El. pošta Štampa PDF

znakmejlAsocijacija potrošača Srbije (APOS) je savez osnovan 2003. godine. Naša delatnost je informisanje, savetovanje potrošača, kao i zastupanje prava i interesa potrošača, nezavisno od državnih organa, a u skladu sa evropskim standardima.

About us
Association of Consumers in Serbia (APOS) is independent, non-governmental organization constituted in 2003. Our mission is to promote the rights and advocate interests of consumers independently from government bodies and other non-consumer interests including industrial, trade, political and Union's interests. Members of APOS are: individuals (persons) and legal entities (organizations of consumers). Since 2008 APOS is affi liate member of Consumers International.

Misija i ciljevi

 • Promovisanje i zastupanje prava potrošača i nezavisna kontrola tržišta u skladu sa evropskim standardima.
 • Usklađivanje domaćih propisa sa evropskim direktivama, standardima i dobrom praksomIzgradnja institucionalnih i administrativnih kapaciteta neophodnih za delotvornu zaštitu potrošača na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou.
 • Pravovremeno i tačno informisanje potrošača bez reklamnih poruka
 • Poboljšanje efikasnosti potrošačkog rada kroz stalnu edukaciju i osposobljavanju da se u praksi štite interesi potrošača

GlasLogo

Mission and Goals:

 • Promoting and advocating consumers interests and rights, irrespective of state authorities and others non-consuming interests including idustrial, trading, political and syndical, according to European standards
 • Harmonizing national regulations with european regulations
 • Building institutional and administrational capacities necessary for efficient consumer protection on local, provincial, republic and federal level.
 • Timely and correct consumer's informing
 • Improving effi ciency of consumers' engagement, by the means of constant education and qualifi cation in the fi eld of protection of consumers' interests in practice

 Organi APOS-a

DSCN6105 800x600Skupština

Skupštinu APOS-a čine po pet predstavnika koje, iz reda članova APOS-a, biraju organizacije-članice. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Saveza;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada saveza;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

Upravni odbor

Okosnicu Upravnog odbora (UO) čine predstavnici lokalnih organizacija koje su članice našeg saveza. UO rukovodi radom APOS-a između dve Skupštine i donosi odluke u cilju ostvarivanja utvrđenog programa.

Predsednik UO APOS-a je Zoran Andrejić

Članovi UO su:

Olgica Lukač - predsednica Udruženja građana za zaštitu potrošača "Košava" Vršac
Dragana Simić Antonijević - predsednica Udruženja potrošača i korisnika javnih usluga Šabac
Zoran Andrejić - predsednik Pokreta potrošača Bor
Bogdan Popović - predsednik udruženja Ravnopravni potrošač Novi Sad
Aleksandar Stojković - član udruženja Pokret potrošača Požarevac.


 

Akti APOS-a

STATUT

Usvojen na Skupštini APOS-a 27. septembra 2014. godine

ETIČKI KODEKS

Usvojen na Skupštini APOS-a 18. decembra 2004. godine. Pravila Etičkog kodeksa su obavezujuća za sve članove.

CODE OF ETHICS


 

Organizacije koje su članice APOS-a

 

Logo BORPokret potrošača Bor

zastupnik: Zoran Andrejić

- Br računa u banci: Alpha bank 180-7101210000741-19
- PIB: 103131390
- Matični br: 17527703
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

PozarevacZnakPokret potrošača Požarevac

zastupnica: Dragana Stojković

Br računa u banci: Banka Intesa 160-150534-09
- PIB: 103724857
- Matični br: 17623354
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

RavnopravniRavnopravni potrošač Novi Sad

zastupnik: Bogdan Popović

- Br računa u banci: NLB Banka 310-207616-08
- PIB: 103416495
- Matični br:08817057
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

LOGO VrsacUdruženje građana za zaštitu potrošača "Košava" Vršac

zastupnica: Olgica Lukač

- Br računa u banci: Vojvođanska banka NBG group 355 - 1069616 - 40,
- PIB: 103755244
- Matični br: 08839590
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

sabacUdruženje potrošača i korisnika javnih usluga Šabac

zastupnica: Dragana Simić Antonijević

- Br računa u banci: Alfa banka: 180- 141121001354036
- PIB:103723359
- Matični br: 17621904
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

 

 

 

 

 

You are here: O nama