Необходима ли е регистрация на полезен модел?

Необходима ли е регистрация на полезен модел?

Видовете интелектуална собственост са най-разнообразни, но един от новите и набиращи все повече популярност е именно регистрация на полезен модел. Тук става въпрос за изключително право, което има определена държава по отношение на иновативно изобретение, което от своя страна има съществено отношение към внедряването му в промишлеността. Специална категория интелектуална собственост е този тип регистрация, което означава, че предприемачи могат да разчитат на особено право, което им се предоставя от страна на собственика за използването на изобретението за използване за определен период от време.

Ползи

Срокът на действие на регистрацията е 10 години. Собственикът му има право да ограничи кръга на ползватели като този полезен модел дава възможност за:

 • Защита от неправомерна търговска цел;
 • Не се позволява използване без изричното съгласие на собственика;
 • Право върху изобретението има само в рамките на държавата, на не и извън нея;
 • Не може да се разпространява;
 • Не може да се изнася или продава без знанието на собственика.

Затова регистрацията на полезен модел се описва като изрично право върху изобретение, което може да бъде използвано само и единствено в страната, в която има издадена такава защитна мярка.

Добре да имате предвид, че процедурата по регистрация е необходимо да се предостави на опитни юристи или консултанти, които са специализирани в сферата. Това би ви гарантирало коректно попълване на пакета от документи, които следва да предоставите в Патентното ведомство, където се регистрира това интелектуално право. На практика си спестявате доста нерви, пари и време, което е от съществено значение що се отнася именно до осигуряването на благоприятни условия за прилагане на съответната защита срещу неправомерни действия.

Същност на услугите

изобретение

Предложенията за консултантски услуги със сигурност са определящи за онези от вас, които държат на осигуряването на компетентно отношение, коректност и професионализъм. Това, на което можете да разчитате по отношение на удобства от използването на такива услуги са:

 • Предварително проучване, което се отнася до това дали става въпрос за изобретение, което е обект на регистриране като полезен модел;
 • Извършване на консултации, които се отнасят до изготвянето на документи, имащи отношение към подаването на заявка за регистрация;
 • Процесуално представителство, което не изисква вашето присъствие по време на извършване на процедурата по регистрация;
 • Следене на сроковете, които са свързани с подновяване на регистрацията;
 • Прилагане на мерки за защита при констатиране на нарушения на правата ви като собственик на полезен модел;
 • Съдействие, свързано с лицензиране, прехвърляне, трансфери, други сделки и права върху регистрацията на полезния модел.

Имайте предвид също така, че не всички държави могат да предоставят на собствениците на изобретения полезен модел. Списъка с държави, които могат да си позволят такива можете да намерите в сайта на IPConsulting. Фирмата предоставя консултантски и юридически услуги, които се отнасят до регистриране и защита на всякакъв тип интелектуална собственост, включително и полезен модел.

Защо е важно да си осигурите защита?

Нарушените права по отношение на интелектуалната собственост са свързани с това да можете да гарантирате финансовата страна на защита на правото ви върху изобретението ви. Няма никакво съмнение, че това, което ще получите като мярка и услуга са процесуалната защита в случаи на неспазване на договорни условия, опити за присвояване на полезен модел и други.

Предвид това, че става въпрос за териториален обхват, който се отнася до страната на регистриране то и самата правна рамка, която се прилага е в пределите на съответната държава. При регистрирането на такъв тип интелектуална собственост е добре да се доверите на специалисти, които са изключително компетентни и могат да ви подсигурят коректно, компетентно и сигурно обслужване, представителство и правна защита.